MODUL DE SANCȚIONARE A NERESPECTĂRII MĂSURILOR DE RESTRICȚIONARE A CIRCULAȚIEI PERSOANELOR AFLATE PE TERITORIUL ROMÂNIEI ÎN CONTEXTUL OUG 28/2020 DE MODIFICARE ȘI COMPLETARE A LEGII 286/2009 PRIVIND CODUL PENAL

Nerespectarea măsurilor prin care circulația persoanelor pe teritoriul României a fost restricționată atrage, după cum prevăd art. 9 alin. 2 al Ordonanței militare nr. 1/2020, respectiv art. 10 alin. 2 al Ordonanței militare nr. 2/2020 și art. 14 alin.2 al Ordonanței militare nr. 3/2020, răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu si regimul stării de urgență.

Art. 27 al OUG nr. 1/1999 prevede faptul că „încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă sau a dispoziţiilor ordonanţelor militare ori a ordinelor emise pe timpul stării de asediu şi al stării de urgenţă atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz”.

 

Sancțiuni constând în amenzi contravenționale vor putea fi aplicate în cazul în care fapta de a nu respecta măsurile prin care a fost restrânsă circulația persoanelor nu constituie infracțiune. 

 În acest sens, Ordonanța de Urgență nr. 28/2020 aduce modifică art. 326 Cod penal privind infracțiunea de Fals în declarații și art. 352 Cod penal privind infracțiunea de zădărnicirea combaterii bolilor și reglementează o nouă infracțiune sub denumirea de omisiunea declarării unor informații.

Prin urmare, următoarele sancțiuni penale pot fi aplicate:

 • Pedeapsa amenziisaupedeapsa închisorii:
 • de la 6 luni la 2 ani - pentru persoanele care, fiind carantinate sau spitalizate, ca măsură de prevenire a răspândirii sau de combatere a infecției Covid-19, nu respectă aceste măsuri (spre exemplu, părăsesc locația în care au fost plasate);
 • de la 6 luni la 3 ani – pentru persoanele care omit să divulge informații esenţiale cu privire la posibilitatea de a fi intrat în contact cu o persoană infectată cu o boală infectocontagioasă, cadrelor medicale, unui funcționar public dintre cei enumerați la art. 175 Cod penal sau unei unități în care aceștia își desfășoară activitatea;
 • de la unu la 5 ani- pentru persoanele care fac declarații necorespunzătoare cu adevărul în fața unui funcționar public dintre cei enumerați la art. 175 Cod penal  sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea  în scopul de a ascunde existenţa unui risc privind infectarea cu o boală infectocontagioasă;
 • de la 6 lunila 3 ani – pentru persoanele care, prin nerespectarea măsurilor de prevenire a răspândirii unei boli infectocontagioase, contribuie din culpă, la răspândirea acestei boli;
 • Pedeapsa închisorii:
 • de la unu la 5 ani – pentru persoanele care, prin nerespectarea cu intenție a măsurilor arătate mai sus, contribuie la răspândirea unei boli infectocontagioase;
 • Pedeapsa închisorii și interzicerea exercitării unor drepturi:
 • de la 2 la 7 ani – pentru persoana care, știind că suferă de o boală infectocontagioasă, transmite prin orice mijloace, cu intenție, această boală;
 • de la 2 la 7 ani – pentru persoanele care, ca urmare a nerespectării măsurilor de carantină sau de spitalizare dispuse pentru prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase provoacă vătămarea corporală uneia sau mai multor persoane;
 • de la 2 la 7 ani – pentru persoanele care, prin nerespectarea cu intențiemăsurilor de prevenire a răspândirii unei boli infectocontagioase contribuie la răspândirea unei boli infectocontagioase și prin aceasta, provoacă vătămarea corporală uneia sau mai multor persoane;
 • de la 5 la 12 ani – pentru persoanele care provoacă moartea uneia sau mai multor persoane, ca urmare a nerespectării măsurilor de carantină sau de spitalizare dispuse pentru prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase;
 • de la 5 la 12 ani pentru persoanele care, prin nerespectarea cu intenție măsurilor de prevenire a răspândirii unei boli infectocontagioase contribuie la răspândirea unei boli infectocontagioase și prin aceasta provoacă moartea uneia sau mai multor persoane;
 • de la unu la 5 ani – pentru persoanele care, prin nerespectarea din culpă a măsurilor de prevenire a răspândirii unei boli infectocontagioase, la răspândirea acestei boli și provoacă vătămarea corporală uneia sau mai multor persoane;
 • de la 2 la 7 ani- pentru persoanele care, prin nerespectarea din culpă a măsurilor de prevenire a răspândirii unei boli infectocontagioase, la răspândirea acestei boli și provoacă moartea uneia sau mai multor persoane;
 • de la 3 la 10 ani – pentru persoana care provoacă vătămarea corporală, ca urmare a transmiterii, cu intenție, a unei boli infectocontagioase despre care știe că suferă;
 • de la 7 la 15 ani – pentru moartea persoana care provoacă uneia sau mai multor persoane, ca urmare a transmiterii, cu intenție, a unei boli infectocontagioase despre care știe că suferă;

Dacă nu vor fi înteplinite condițiile de tragere la răspundere penală, nerespectarea oricărei măsuri cuprinse în ordonanțele militare în vigoare,va putea fi sancționată cu amendă contravențională, având cuantum cuprins între:

 • 100 - 5.000 lei, în cazul persoanelor fizice;
 • 1.000 - 70.000 lei, în cazu persoanelor juridice.

Vă reamintim că:

În perioada cuprinsă între 23.03.2020 – 25.03.2020, câttimpOrdonanțamilitară nr. 2/2020 a fost în vigoare: 

În intervalul orar cuprins între orele 06.00 – 22.00 s-a recomandat ca deplasările în afara locuinței să se efectuezedoar pentru următoarele motive (art. 4)

 • un interes profesionalatunci când activitatea profesională este esențialăși nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță;
 • procurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor  și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
 • pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 • alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
 • efectuarea de activități fizice individuale sau legate de nevoile animalelor de companie/domestice.

În intervalul orar cuprins între orele 22.00 – 06.00, orice deplasare în afara locuinței care nu se încadrează în unul dintre motivele enumerate mai-sus a fost interzisă (art. 5).  

Odată cu emiterea Ordonanței militare nr. 3/2020, articolele 4 și 5 ale Ordonanței nr. 2/2020 au fost abrogate.

Ce se interzice în prezentși poate fi sancționat? 

Circulația persoanelor în afara locuinței fără respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19; 
Circulația persoanelor în afara locuinței, într-un grup mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună; 
Cu titlu general, orice deplasare efectuată în afara locuinței/gospodăriei, cu excepția următoarelor motive:

 • realizarea de activităţi agricole;
 • donarea de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
 • alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
 • asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor  și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
 • deplasarea se efectuează în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale șînapoi;
 • pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 • efectuarea de activități fizice individuale sau legate de nevoile animalelor de companie/domestice, fiind excluse orice activități sportive de echipă;
 • scopuri umanitare sau de voluntariate;
 • comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli.

Deplasările efectuate în afara locuinței/ gospodăriei de către persoanele cu vârsta peste 65 ani,în intervalul orar cuprins între orele 11.00 – 13.00, în afara următoarelor motive:

 • motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea unui minor, asistenţa altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, ori în cazul decesului unui membru de familie;
 • acoperirea necesităţilor de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice;
 • asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
 • realizarea de activități fizice individuale, cu excluderea oricăror activități fizice colective, și pentru nevoile animalelor de companie, cu precizarea că acestea vor fi deplasări de scurtă durată. 
Deplasarea persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani în afara locuinței/gospodăriei, în afara intervalului orar cuprins între orele 11.00 – 13.00, cu următoarele excepții:
 • în interes profesional;
 • pentru realizarea de activităţi agricole;

 Părăsirea locației în care au fost plasate, de către  persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, fără aprobarea autorităților competente; 

 Părăsirea locației în care au fost plasate, de către  persoanele carantinate, fără aprobarea autorităților competente

Hodoș Deac & Asociații

București, Strada Virgil Pleșoianu nr. 52 A, Sector 1
Tîrgu Mureș, Strada Mihail Kogălniceanu nr. 5, Județul Mureș
E-mail: office@hodos.eu
Telefon: 0365 / 131 123
Fax: 0372 / 870 403

HBR Financial Services

Tîrgu Mureș, Str. Târgului nr. 15, Județul Mureș
Turda, Strada Republicii nr. 34, ap.15 / 2, Județul Cluj
E-mail: hbr.fin.serv@gmail.com
Telefon: 0365 / 131 123

Hodoș Business Recovery

Tîrgu Mureș, Strada Târgului nr. 15, Județul Mureș București, Strada Virgil Pleșoianu nr. 52 A, Sector 1
E-mail: hbr@hodos.eu
Telefon: 0365 / 131 123
Fax: 0372 / 870 403

DPO EXPERT SOLUTIONS

București, Str. Virgil Pleșoianu nr. 52A, sector 1
E-mail: dpo@hodos.eu
Telefon: 0365 / 131 124

Blue Greener Services

Str. Târgului nr. 15, Târgu Mureș, jud. Mureș
Telefon: 0365 / 131 124

Art Enterprises

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 5, Târgu Mureș, jud. Mureș
Telefon: 0365 / 131 123

Site-ul www.hodos.eu foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies...