ÎNĂSPRIREA RESTRICȚIILOR ȘI INTRODUCEREA UNOR NOI MĂSURI PRIN ORDONANȚA MILITARĂ NR. 3/2020

         În data de 24.03.2020, ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 14 din 24.03.2020, Ministerul Afacerilor Interne a emis Ordonanța Militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.

         Vă prezentăm, mai jos, noile măsuri impuse prin Ordonanța militară nr. 3/2020, precum și modificările pe care aceasta le aduce Ordonanței militare nr. 2/2020.

 

 • Noi restricții în ceea ce privește dreptul de circulație al persoanelor pe teritoriul României

         Începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00, dreptul persoanelor de a circula este restrâns în mod semnificativ prin dispozițiile prezentei ordonanțe, fiind interzisă circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

 • deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 • deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
 • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 • deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilitățiori deces al unui membru de familie;
 • deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportivede echipă), cât și pentrunevoile animalelor de companie/domestice;
 • deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
 • deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 • deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 • deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

         Prin urmare, orice restricție a dreptului de circulație al persoanelor prevăzută cu titlu de recomandare de Ordonanța Militară nr. 2/2020, devine acum o obligație.

         Cu toate că în timpul scurt, curpins între ultimele două ordonanțe militare, nu a fost foarte cert dacă, într-adevăr restrângerea dreptului de a circula al persoanelor, în afara excepțiilor prevăzute, în intervalul orar 06.00 – 22.00, era prevăzută cu titlu de recomandare sau era o veritabilă obligație, acum lucrurile par a fi, la o primă vedere, clare.

         Un regim special este reglementat de art. 2 , privitor la persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani cărora le va fi permis să circule în afara locuinței/gospodăriei numai în intervalul orar 11.00 – 13.00, strict pentru următoarele motive:

 • deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice;
 • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 • deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie;
 • deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective),cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice.

         Acestei categorii de persoane le este permis, de asemenea, să circule în exteriorul locuinței/gospodăriei și în afara intervalului orar 11.00 – 13.00, exclusiv din motive de interes profesional ori pentru realizarea de activități agricole, astfel cum prevede art. 3.

 • Documente necesare pentru a proba motivul deplasării

         Pentru a verifica motivul deplasării, conform art. 4, organele abilitate în acest sens vor putea solicita următoarele documente:

 • legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator – în cazul în care deplasarea se realizează de către angajați, în interes de serviciu;
 • declarație pe proprie răspundere, completată în prealabil – în cazul în care deplasarea se realizează în interes profesional, de către persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale, membri ai întreprinderilor familiale, liber profesioniști și persoane care practică activități agricole;
 • declarație pe proprie răspundere, completată în prealabil – în cazul în care deplasarea se efectuează pentru oricare alt motiv în afara de cel în interes profesional/de serviciu.

         În ceea ce privește cuprinsul declarației pe propria răspundere, aceasta trebuie să conțină numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.

         Referitor la forma pe care adeverința și declarația pe propria răspundere trebuie să o aibă, alin. (4) al art. 4 oferă clarificări în acest sens, precizând că acestea vor putea fi prezentate personalului autorităților abilitate șiprin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.

 • Se vor asigura de aplicarea și respectarea acestor măsuri, fiind abilitate în acest sens, următoarele forțe de ordine: Poliția Română, Jandarmeria Română și Poliția Locală.
 • Luarea măsurii izolării la domiciliu sau a carantinării tuturor persoanelor care intră în România

         Astfel, începând cu data de 25 martie, ora 12.00, cu privire la orice persoană care pășește pe teritoriul României va fi luată în mod obligatoriu, fie măsura izolării la domiciliu, fie cea a carantinei.

 • Se vor asigura de aplicarea și respectarea acestor măsuri, fiind abilitate în acest sens: Poliția Română, Jandarmeria Română, poliția locală, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice locale.
 • Noi obligații în sarcina autorităților administrației publice locale

         Aceste autorități vor avea, începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul oficial al României, Partea I, obligația de a identifica și de a ține o evidență a persoanelor fără fără adăpost, precum și de a asigura adăpostirea și îngrijirea acestora.

         Cu privire la acest aspect, se prevede faptul că evidența persoanelor fără adăpost se actualizează și se raportează săptămânal la Centrul județean/al Municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.

 • Noi obligații în sarcina instituțiilor publice și a operatorilor economici

         O nouă măsură se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul oficial al României, Partea I, instituțiilor publice și operatorilor economici, aceștia având obligația de a marca zona de destinată accesului cetățenilor/clienților și suprafața de relații cu publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei distanțe de siguranță de minimum 1,5 metri.

         De asemenea, administratorii piețelor agroalimentare au obligația de a organiza activitatea de vânzare astfel încât să se păstreze o distanță socială între producătorii agricoli, comercianți și cumpărători. Comercianții și producătorii agricoli aflați în piețele agroalimentare sunt obligați să adopte măsuri de protecție împotriva răspândirii COVID-19, respectiv să poarte mănuși și măști.

         Prin urmare, deși inițial se vehicula faptul că inclusiv piețele de legume/fructe vor fi închise ca urmare a dispozițiilor Ordonanței Militare nr. 2/2020,  acest lucru nu este conform cu realitatea, prezenta ordonanță venind inclusiv să expliciteze obligațiile pe care administratorii, comercianții și producătorii agricoli aflați în piețele agroalimentare le au.

 • Se vor asigura de aplicarea și respectarea acestor măsuri, fiind abilitate în acest sens: Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția locală, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și conducătorii autorităților administrației publice locale.
 • Suspendarea zborurilor spre și către anumite state/ Restricții în materie aeriană

         Începând cu data de 25 martie 2020, ora 23.00, ora României, toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Franța și Germania și din Franța și Germania către România, se suspendă pentru toate aeroporturile naționale, pe o perioadă de 14 zile.

         Cu toate aceastea, măsura nu va fi aplicabilă zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și autorizărilor tehnice necomerciale.

 • Se va asigura de aplicarea și respectarea acestor măsuri, fiind abilitat în acest sens, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicaț
 • Restricții cu privire la activitatea nautică și aeronautică

         Începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul oficial al României, Partea I, se interzice accesul piloților la bordul navelor, sosite din zonele de risc roșii/galbene în porturile maritime române, dacă nu dispun de echipament de protecție stabilit de Direcția de sănătate publică Constanța sau dacă navele nu au efectuat perioada de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală situat într-o zonă de risc roșie/galbenă.

         Tot de la aceeași dată, se interzice accesul navelor maritime și fluvio-maritime în porturile situate pe Dunărea maritimă, până la efectuarea perioadei de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală situat într-o zonă roșie/galbenă, în următoarele două zone de staționare în ancoră:

 • rada portului Sulina, pentru navele care vin dinspre Marea Neagră;
 • Dunărea, mila marină 44, pentru navele care vin dinspre canalul Bâstroe.
 • Se va asigura de aplicarea și respectarea acestor măsuri, fiind abilitată în acest sens, Autoritatea Navală Românăși direcțiile de sănătate publică.
 • Sarcini în ceea ce privește Ministerul Apărării Naționale

         La solicitarea Ministrului Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale va asigura:

 • preluarea în pază a unor obiective a căror protecție este asigurată în prezent de către Jandarmeria Română;
 • personal și mijloace logistice pentru sprijinirea activitățilorde ordine publică;
 • personal și mijloace logistice pentru sprijinirea activităților Poliției de Frontieră Române, în punctele de trecere a frontierei de stat.
 • Verificarea condițiilor de carantinare sau izolare

         Respectarea condițiilor de carantinare sau izolare la domiciliu va putea fi verificată de către agenții Ministerului Afacerilor Interne, ai Ministerului Sănătății, precum și de către cei ai autorităților locale, aceștia comunicând în timp real și permanent cu persoanele carantinate sau izolate la domiciliu, prin intermediul unor sisteme și aplicații informatice proiectate de către instituțiile de securitate națională.

 • Acordarea unui termen în vederea preschimbării documentelor expirate

         Astfel, în cazul în care documentele care necesită reînnoire expiră pe perioada stării de urgență, acestea vor putea fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.

 • Modificări aduse Ordonanței nr. 2/2020

         Modificările aduse de prezenta ordonanță, Ordonanței militare nr. 2/2020, vizează activitățile desfășurate într-un centru comercial …..

         Astfel, deși inițial au fost temporar suspendate activitățile desfășurate în centre comerciale, altele decât vânzărea de produse alimentare, veterinare sau farmaceutice și servicii de curățătorie, două noi activități vor fi, începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare  în Monitorul oficial al României, Partea I, exceptate de la măsura suspendării activității, și anume:

 • vânzărea produselor electronice și electrocasnice de către operatorii economici care asigură livrarea la domiciliul/sediul cumpărătorului;
 • vânzărea produselor și serviciilor de optică medicală

         Ca ultimă precizare, nerespectarea măsurilor prevăzute la art.1 – 5, art. 7 – 9 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare, personalul instituțiilor abilitate fiind împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Descarca model declaratieAv. Brîndușa-Veronica Bălan


Hodoș Deac & Asociații

București, Strada Virgil Pleșoianu nr. 52 A, Sector 1
Tîrgu Mureș, Strada Mihail Kogălniceanu nr. 5, Județul Mureș
E-mail: office@hodos.eu
Telefon: 0365 / 131 123
Fax: 0372 / 870 403

HBR Financial Services

Tîrgu Mureș, Str. Târgului nr. 15, Județul Mureș
Turda, Strada Republicii nr. 34, ap.15 / 2, Județul Cluj
E-mail: hbr.fin.serv@gmail.com
Telefon: 0365 / 131 123

Hodoș Business Recovery

Tîrgu Mureș, Strada Târgului nr. 15, Județul Mureș București, Strada Virgil Pleșoianu nr. 52 A, Sector 1
E-mail: hbr@hodos.eu
Telefon: 0365 / 131 123
Fax: 0372 / 870 403

DPO EXPERT SOLUTIONS

București, Str. Virgil Pleșoianu nr. 52A, sector 1
E-mail: dpo@hodos.eu
Telefon: 0365 / 131 124

Blue Greener Services

Str. Târgului nr. 15, Târgu Mureș, jud. Mureș
Telefon: 0365 / 131 124

Art Enterprises

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 5, Târgu Mureș, jud. Mureș
Telefon: 0365 / 131 123

Site-ul www.hodos.eu foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies...