Expertiză

Hodoș Deac și Asociații S.P.R.L.

„Hodoș Deac și Asociații” oferă servicii juridice de specialitate (redactare cereri cu caracter juridic, consultanță, asistență și reprezentare juridică), atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice, în mod special companiilor.
Colaborarea cu societatea noastră reprezintă, pentru clienții persoane juridice, o alternativă la activitatea desfășurată de departamentul juridic, alternativă în baza căreia aceștia au acces la servicii juridice furnizate de cei doi avocați parteneri, care au, împreună, o experiență profesională de 20 de ani.
Domeniile juridice de referință în care asigurăm consultanță și asistență juridică sunt:

a) Drept comercial: 
- Redactare contracte comerciale; consultanță juridică privind executarea și încetarea acestor contracte;
- Redactare acte juridice, asistență și consultanță juridică în vederea recuperării creanțelor, pe cale amiabilă sau prin sesizarea instanței competente.
- Redactare acte juridice specifice procedurii insolvenței /  reorganizării judiciare / falimentului.
- Înființarea oricărui tip de societate în temeiul Legii nr. 31/1990;
- Modificarea și actualizarea actelor constitutive ale societăților deja înființate;
- Consultanță juridică și reprezentare a clienților în cadrul Adunărilor Generale ale acționarilor / asociaților.

b) Procedura insolvenței:
- Consultanță juridică privind aplicarea dispozițiilor Legii nr. 85/2006, respectiv ale Legii nr. 85/2014;
- Redactare cereri de deschidere a procedurii insolvenței / falimentului; redactare opoziții la cererea creditorului de deschidere a procedurii;
- Redactare contestații conform prevederilor  Legii nr. 85/2006, respectiv ale Legii nr. 85/2014;
- Asistență juridică și reprezentare în cadrul Adunărilor Creditorilor / Comitetelor Creditorilor.

c) Drept civil și drept procesual civil:

- Redactare cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri reconvenționale, cereri de chemare în garanție, notificări, tranzacții;
- Asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor judecătorești, indiferent de gradul acestora sau de stadiul procesual al litigiului (primă instanță, apel, recurs, contestație în anulare, revizuire);
- Redactare cereri de executare silită; asistență și reprezentare juridică pe parcursul acestei proceduri;
- Redactare contestație la executare; asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești;

d) Drept penal și drept procesual penal:
- Redactare plângeri penale; 
- Consultanță juridică și reprezentare în fața instanțelor judecătorești și a organelor de cercetare penală.

e) Dreptul familiei: 
- Redactare cereri de chemare în judecată, întâmpinări, etc., și reprezentare juridică în cadrul procedurilor de divorț, partaj bunuri comune, stabilire de paternitate, tăgadă a paternității, încredințare / reîncredințare a minorilor;

f) Drept administrativ și drept financiar - fiscal:
- Redactare plângeri prealabile, conform prevederilor Legii nr. 554/2004;
- Redactare contestații întemeiate pe dispozițiile Codului Fiscal;
- Redactare acțiuni în contencios administrativ. 
- Reprezentare juridică în fața autorităților administrației publice centrale și locale, precum și în fața instanțelor judecătorești de contencios administrativ.

HBR Financial Services S.R.L.

Oferim o gamă largă de servicii de specialitate în domeniul financiar – contabil și fiscal, servicii ce se adaptează la cerințele impuse atât de clienți, cât și de piață.
Printre serviciile incluse în oferta HBR Financial Services se află:
- Servicii de organizare, conducere și supraveghere contabilă pentru întreprinderile cu activități de producție, servicii, comerț, societăți non profit, întreprinderi individuale sau profesii liberale, etc.;
- Întocmire și depunere declarații fiscale;
- Întocmire și certificare situații financiare;
- Servicii complete în domeniul resurselor umane;
- Asistență contabilă și consultanță fiscală;
- Alte servicii contabile și paracontabile;

Hodoș Business Recovery S.P.R.L.

Serviciile oferite de Hodoș Business Recovery acoperă întregul spectru al procedurii insolvenţei şi al activităţilor conexe acesteia, printre care menţionăm: 
- Asistenţă şi consultanţă în situaţii de preinsolvenţă: analiza situaţiei economico-financiare a societăţii cu indicarea punctelor slabe şi identificarea posibilelor soluţii; 
- Exercitarea atribuțiilor stabilite de lege în sarcina administratorului / lichidatorului judiciar: supravegherea activității debitorului; recuperarea creanţelor; valorificarea activelor; elaborarea planului de reorganizare; sprijinirea negocierilor cu instituţiile financiar-bancare; (re)stabilirea relaţiilor cu partenerii de afaceri (furnizori, clienţi, concurenţi), întocmirea Planului de reorganizare judiciară și urmărirea implementării acesteia. stabilirea strategiei optime de valorificare a activelor, atât sub aspectul al valorii, cât şi sub aspectul timpului necesar; întocmirea planurilor de distribuţie şi distribuirea efectivă a sumelor; recuperarea creanţelor; formularea şi promovarea acţiunilor de angajare a răspunderii patrimoniale a persoanelor vinovate de încetarea de plăţi a societăţii și a acțiunilor în anularea actelor frauduloase, întocmirea raportului final și a situațiilor financiare finale. 
De asemenea, societatea noastră îndeplinește atribuțiile de lichidator în procedurile de lichidare voluntară sau sancționatorie reglementate de Legea nr. 31/1990.

GDPR

OFERTĂ SERVICII ALINIERE
GENERAL DATA PROTECION REGULATION-G.D.P.R.


Ce este G.D.P.R.?

Regulamentul nr. 679/27.04.2016 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date reglementează sistemul european de protecție a datelor cu caracter personal și transferă în sarcina celor care prelucrează asemenea date, răspunderea, nu numai în ceea ce privește procedurile de prelucrare a acestor date, ci și cu privire la asigurarea garanțiilor de securitate ale persoanelor ale căror date sunt procesate.

Principalele noutăți aduse de Reglement, raportat la Directiva 95/46/CE care, constituie legislația anterioară în materie, se referă la lărgirea subiecților de drept cărora li se aplică (principiul extrateritorialității), reglementarea consimțământului pentru prelucrarea datelor, dreptul de acces la datele prelucrate, transferul datelor cu caracter personal și, nu în ultimul rând, sancțiunile severe atunci când prevederile Regulamentului sunt încălcate.

Prin Regulament se stabilește un set unic de reguli, direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene, destinat protejării sporite și garantării păstrării vieții private a persoanelor fizice de pe teritoriul Uniunii Europene.


Se aplică companiei Dvs.?

Înecpând cu 25 Mai 2018, în situația in care compania dvs. operează cu date persoanale aparținând clienților, angajaților,partenerilor de afaceri, prelucrează date în scop de marketing, date de sănătate, cazier fiscal sau juridic etc, noile reglementări europene vor afecta major activitatea societății, fiind necesară instituirea de măsuri care să asigure garantarea respectării prevederilor Regulamentului.

Conform noilor reglementări, compania are obligația de a administra în condiții de siguranță sporită și exclusiv pentru scopuri prestabilite, datele personale care îi sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice vizitate de activitatea specifică a acesteia.


Sancțiuni aplicabile în caz de nerespectare a Regulamentului:

Pentru încălcarea obligațiilor impuse de Regulamentul G.D.P.R., compania riscă a fi sancționată cu amendă administrativă, pragul superior putând ajunge la sume de până la 20.000.000 Euro sau de până la 4% din cifra de afaceri la nivel internațional, corespunzătoare exercițiului financiar anterior.


Cum vă puteți proteja?

Pentru a vă sprijini în procesul de pregătire a companiei Dvs., în vederea implementării Regulamentului, societatea noastră, în colaborare cu specialiști I.T., vă propune un plan de consultanță structurat pe etape, astfel:

1. Etapa de pre-audit: Evaluarea personalizată a companiei
2. Auditul companiei Dumneavoastră
3. Compliance - Implementare proceduri, ulterior auditării
4. Responsabilul cu protecția datelor - D.P.O.


Vă stăm la dispoziție pentru orice alte informații suplimentare!


Av. dr. Raul-Felix HODOȘ
Tel. 0744/804.673
Av. Cristina-Paula DEAC
Tel. 0740/370.706
Hodoș Deac & Asociații

București, Strada Virgil Pleșoianu nr. 52 A, Sector 1
Tîrgu Mureș, Strada Mihail Kogălniceanu nr. 5, Județul Mureș
E-mail: office@hodos.eu
Telefon: 0365 / 131 123
Fax: 0372 / 870 403

HBR Financial Services

Tîrgu Mureș, Str. Târgului nr. 15, Județul Mureș
Turda, Strada Republicii nr. 34, ap.15 / 2, Județul Cluj
E-mail: hbr.fin.serv@gmail.com
Telefon: 0365 / 131 123

Hodoș Business Recovery

Tîrgu Mureș, Strada Târgului nr. 15, Județul Mureș București, Strada Virgil Pleșoianu nr. 52 A, Sector 1
E-mail: hbr@hodos.eu
Telefon: 0365 / 131 123
Fax: 0372 / 870 403

DPO EXPERT SOLUTIONS

București, Str. Virgil Pleșoianu nr. 52A, sector 1
E-mail: dpo@hodos.eu
Telefon: 0365 / 131 124

Blue Greener Services

Str. Târgului nr. 15, Târgu Mureș, jud. Mureș
Telefon: 0365 / 131 124

Art Enterprises

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 5, Târgu Mureș, jud. Mureș
Telefon: 0365 / 131 123

Site-ul www.hodos.eu foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies...